Nieuwsberichten

Verkenning kansen en mogelijkheden vervoer gevaarlijke stoffen per buisleiding

Minister Harbers (IenW) heeft de Tweede Kamer het eindrapport 'Verkenning behoefte buisleidingen vervoer gevaarlijke stoffen in Nederland' gestuurd. Het rapport gaat in op het ontwikkelen van een systeem met buisleidingen in het licht van de mogelijk sterke groei van...

Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor het behandelen van PFAS-verontreinigd bedrijfs- en bemalingswater

In opdracht van het Vlaams Gewest heeft het Vlaams Kenniscentrum voor Beste Beschikbare Technieken (VITO) een studie over Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor het behandelen van PFAS-verontreinigd bedrijfs- en bemalingswater uitgevoerd. De studie is een...

Omgevingswet: vragen over overgangsrecht en Bal

Met de overgang naar de Omgevingswet per 1 januari van dit jaar komen er bij het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) veel vragen binnen over onder meer het overgangsrecht en het Besluit activiteiten Leefomgeving (Bal). Veel gestelde vragen over het overgangsrecht zijn...

Onderzoek indirecte risico’s Seveso-inrichtingen Vlaanderen

Studiebureau Vinçotte NV zal in opdracht van het Team Omgevingseffecten van het Departement Omgeving Vlaanderen onderzoek doen naar de indirecte risico's bij Seveso-inrichtingen. Aanleiding voor het onderzoek is dat in Vlaanderen de indirecte risico’s voor deze...

Seveso-omgevingsdiensten nieuwe naam voor Brzo-omgevingsdiensten

Met de ingang van de Omgevingswet op 1 januari van dit jaar hebben de Brzo-omgevingsdiensten een nieuwe naam: Seveso-omgevingsdiensten. In de Omgevingswet worden Brzo-bedrijven (Besluit Risico’s Zware Ongevallen) nu ook aangeduid als ‘Seveso-inrichtingen’. ‘Seveso’...

Emplacement Pernis weer tijdelijk buiten gebruik

Wegens nieuwe lekkages in de brandblusvoorziening op emplacement Pernis is het op dit moment niet mogelijk om wagons met gevaarlijke stoffen te rangeren. Ondanks dat de kans op een incident op het emplacement zeer klein is, is er toch voor gekozen het rangeren met...

Samenwerking vervoer gevaarlijke goederen IATA en ICAO verlengd

De langdurige samenwerking tussen IATA (brancheorganisatie luchtvaartmaatschappijen) en ICAO (burgerluchtvaartorganisatie van de VN) met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen door de lucht is verlengd. Willie Walsh (directeur-generaal bij IATA) geeft aan...

Nieuwe SVHC lijst januari 2024

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft op 23 januari jl. de nieuwste versie van de SVHC lijst gepubliceerd (Candidate List of substances of very high concern). Bedrijven zijn verantwoordelijk voor het beheersen van de risico's van deze chemicaliën...

Inspectie-instrument ‘Vermijden van ontstekingsbronnen’ bij Seveso-ondernemingen

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft de eerste versie van haar inspectie-instrument ‘Vermijden van ontstekingsbronnen' (CRC/SIT/026-N) gepubliceerd. Het inspectie-instrument werd ontwikkeld om na te gaan of Seveso-ondernemingen de nodige maatregelen...

Onderweg naar veiligere chemicaliën: voorlopig akkoord over CLP-verordening

Eind vorig jaar hebben de Raad en het Europees Parlement een voorlopig akkoord bereikt over de verordening voor de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen (CLP-verordening). Het gaat hierbij om een aanpassing van de bestaande EU-wetgeving uit 2008,...
Omgevingswet: vragen over overgangsrecht en Bal

Omgevingswet: vragen over overgangsrecht en Bal

Met de overgang naar de Omgevingswet per 1 januari van dit jaar komen er bij het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) veel vragen binnen over onder meer het overgangsrecht en het Besluit activiteiten Leefomgeving (Bal). Veel gestelde vragen over het overgangsrecht zijn...

Lees meer
Onderzoek indirecte risico’s Seveso-inrichtingen Vlaanderen

Onderzoek indirecte risico’s Seveso-inrichtingen Vlaanderen

Studiebureau Vinçotte NV zal in opdracht van het Team Omgevingseffecten van het Departement Omgeving Vlaanderen onderzoek doen naar de indirecte risico's bij Seveso-inrichtingen. Aanleiding voor het onderzoek is dat in Vlaanderen de indirecte risico’s voor deze...

Lees meer
Seveso-omgevingsdiensten nieuwe naam voor Brzo-omgevingsdiensten

Seveso-omgevingsdiensten nieuwe naam voor Brzo-omgevingsdiensten

Met de ingang van de Omgevingswet op 1 januari van dit jaar hebben de Brzo-omgevingsdiensten een nieuwe naam: Seveso-omgevingsdiensten. In de Omgevingswet worden Brzo-bedrijven (Besluit Risico’s Zware Ongevallen) nu ook aangeduid als ‘Seveso-inrichtingen’. ‘Seveso’...

Lees meer
Emplacement Pernis weer tijdelijk buiten gebruik

Emplacement Pernis weer tijdelijk buiten gebruik

Wegens nieuwe lekkages in de brandblusvoorziening op emplacement Pernis is het op dit moment niet mogelijk om wagons met gevaarlijke stoffen te rangeren. Ondanks dat de kans op een incident op het emplacement zeer klein is, is er toch voor gekozen het rangeren met...

Lees meer
Nieuwe SVHC lijst januari 2024

Nieuwe SVHC lijst januari 2024

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft op 23 januari jl. de nieuwste versie van de SVHC lijst gepubliceerd (Candidate List of substances of very high concern). Bedrijven zijn verantwoordelijk voor het beheersen van de risico's van deze chemicaliën...

Lees meer

Toegang tot alle bladen

Lees alle premium gepubliceerde content
direct en overal online.

Bereik onze lezers

Bereik onze lezers doormiddel van het plaatsen van een advertentie.

Volg ons

Altijd op de hoogte van het nieuws uit CLM?

Volg ons op Social Media.