Nieuwsberichten

Versoepelde overgang van Activiteitenbesluit naar Omgevingswet door was-wordt-tabellen

Met de Omgevingswet verandert er veel op het gebied van vergunningsverlening, toezicht en handhaving. Om te wennen aan alle nieuwe begrippen op het gebied van milieubelastende activiteiten zijn er nu ‘was-wordt-tabellen’. De verschillen tussen ‘oud’ en ‘nieuw’ zijn op...

Het morsen van gevaarlijke lading: wie is aansprakelijk voor de kosten?

Naar aanleiding van een incident met gemorste chemicaliën tijdens transport, heeft de Rechtbank van Rotterdam zich over het ADR gebogen. Het ging om transport van chemicaliën in vloeibare vorm van een terminal in Beveren (België) naar een terminal in Antwerpen...

Herziening bijlage VI CLP

Inmiddels is de 18e aanpassing door de Europese Commissie aan de lijst met geharmoniseerde indelingen en etiketteringsgegevens gepubliceerd (bijlage VI van het CLP). Er zijn 39 vermeldingen toegevoegd. 17 vermeldingen zijn herzien en 1 vermelding is geschrapt. Meer...

Vernieuwd Vademecum RID

Het vernieuwde 'Vademecum RID-TPED' betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor en vervoerbare drukapparatuur is nu terug te vinden op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer. In het document is onder meer informatie over reglementering, erkende...

Gezamenlijke terminalinfrastructuur waterstof door Gasunie en Vopak

Vandaag is aangekondigd dat Gasunie en Vopak een samenwerkingsovereenkomst zijn aangegaan. Doel van deze overeenkomst is om samen een terminalinfrastructuur te ontwikkelen voor het invoeren van waterstof via Nederlandse en Duitse havens. Om de Europese ‘Green Deal’ en...

Aankondiging grootste verbod ooit op chemicaliën

Onder de naam ‘Restrictions Roadmap’ heeft de Europese Commissie het grootste verbod ooit op schadelijke chemicaliën aangekondigd. Het is de bedoeling dat in 2030 duizenden schadelijke en giftige stoffen verboden zijn. Hierbij gaat het om zogenoemde ‘vlamvertragers’,...

Advies voor nieuws grenswaarde arseen en arseenverbindingen

Na een haalbaarheidsstudie van de SER Subcommissie Gevaarlijke Stoffen op de Werkplek (SER-GSW) heeft de commissie advies uitgebracht aan minister Karien van Gennip betreffende een nieuwe grenswaarde voor arseen en anorganische arseenverbindingen. Volgens de...

Kaders vanuit het bevoegd gezag voor de transitie naar fluorloos schuim

Vanwege het negatieve effect van fluor op milieu en gezondheid staat het gebruik van fluorhoudend blusschuim al meerdere jaren ter discussie. Een schuimtransitie heeft ingrijpende gevolgen voor de totale veiligheidsbedrijfsvoering en kan kostbaar worden. Juridische...

Nieuwe fase Delta Corridor project

Met het Delta Corridor project worden vier pijpleidingen tussen de Rotterdamse haven, Chemelot en het Duitse Rijnland gebundeld. Hiermee wordt toegang geboden tot onder meer groene waterstof en capaciteit voor de afvang en opslag van CO2. De corridor is dan ook...

Batterijenshredder voorkomt batterijbranden

Omdat batterijen tijdens recycling beschadigd kunnen raken en spontaan kunnen ontbranden heeft studententeam Core van de TU Eindhoven een batterijenshredder gebouwd die de batterijen veilig onder water kan verhakselen. Hiermee worden batterijbranden (en dus het...
Herziening bijlage VI CLP

Herziening bijlage VI CLP

Inmiddels is de 18e aanpassing door de Europese Commissie aan de lijst met geharmoniseerde indelingen en etiketteringsgegevens gepubliceerd (bijlage VI van het CLP). Er zijn 39 vermeldingen toegevoegd. 17 vermeldingen zijn herzien en 1 vermelding is geschrapt. Meer...

Lees meer
Vernieuwd Vademecum RID

Vernieuwd Vademecum RID

Het vernieuwde 'Vademecum RID-TPED' betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor en vervoerbare drukapparatuur is nu terug te vinden op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer. In het document is onder meer informatie over reglementering, erkende...

Lees meer
Aankondiging grootste verbod ooit op chemicaliën

Aankondiging grootste verbod ooit op chemicaliën

Onder de naam ‘Restrictions Roadmap’ heeft de Europese Commissie het grootste verbod ooit op schadelijke chemicaliën aangekondigd. Het is de bedoeling dat in 2030 duizenden schadelijke en giftige stoffen verboden zijn. Hierbij gaat het om zogenoemde ‘vlamvertragers’,...

Lees meer
Advies voor nieuws grenswaarde arseen en arseenverbindingen

Advies voor nieuws grenswaarde arseen en arseenverbindingen

Na een haalbaarheidsstudie van de SER Subcommissie Gevaarlijke Stoffen op de Werkplek (SER-GSW) heeft de commissie advies uitgebracht aan minister Karien van Gennip betreffende een nieuwe grenswaarde voor arseen en anorganische arseenverbindingen. Volgens de...

Lees meer
Nieuwe fase Delta Corridor project

Nieuwe fase Delta Corridor project

Met het Delta Corridor project worden vier pijpleidingen tussen de Rotterdamse haven, Chemelot en het Duitse Rijnland gebundeld. Hiermee wordt toegang geboden tot onder meer groene waterstof en capaciteit voor de afvang en opslag van CO2. De corridor is dan ook...

Lees meer
Batterijenshredder voorkomt batterijbranden

Batterijenshredder voorkomt batterijbranden

Omdat batterijen tijdens recycling beschadigd kunnen raken en spontaan kunnen ontbranden heeft studententeam Core van de TU Eindhoven een batterijenshredder gebouwd die de batterijen veilig onder water kan verhakselen. Hiermee worden batterijbranden (en dus het...

Lees meer
Update blusvoorziening haven Rotterdam

Update blusvoorziening haven Rotterdam

Om met gevaarlijke stoffen te kunnen blijven rangeren moeten de vijf goederenemplacementen in de Rotterdamse haven (Maasvlakte, Botlek, Europort, Pernis en Waalhaven Zuid) aan nieuwe veiligheidsvoorschriften voldoen. Hiervoor worden calamiteitenwegen...

Lees meer
Chemische Logistiek Magazine Ed. 9 is uit

Chemische Logistiek Magazine Ed. 9 is uit

Chemische Logistiek Magazine editie 9 is nu beschikbaar! In deze editie van Chemische Logistiek Magazine onder meer: - Wijzigingen voor het luchtvervoer van lithium batterijen; - Aanvullingen op de REACH kandidaatslijst; - Harmonisatie van weginspecties binnen Europa...

Lees meer
Discussiedocument Preventiebeleid zware ongevallen

Discussiedocument Preventiebeleid zware ongevallen

Op werk.belgie.be is momenteel het Inspectie-instrument “Preventiebeleid zware ongevallen” (versie 2) beschikbaar als discussiedocument. Net zoals bij alle andere nieuwe inspectie-instrumenten is het voor een periode van 3 maanden mogelijk om opmerkingen en suggesties...

Lees meer
Hogere boetes gevaarlijke stoffen en controles bij bedrijven

Hogere boetes gevaarlijke stoffen en controles bij bedrijven

Per 9 februari is een belangrijke wijziging doorgevoerd in de Beleidsregels boeteoplegging Arbowetgeving met betrekking tot boetes voor het werken met gevaarlijke stoffen. De boetes zijn hierbij verhoogd. Indien een bedrijf wel een RIE heeft, maar het ‘gevaarlijke...

Lees meer
Openbare raadpleging REACH-herziening chemische stoffen

Openbare raadpleging REACH-herziening chemische stoffen

Om de EU-regels voor chemische stoffen zo veilig en duurzaam mogelijk te maken wil de Europese Commissie verordening 1907/2006 betreffende de registratie, beoordeling, autorisatie en beperking van chemische stoffen herzien. Hiervoor is een publieke raadpleging...

Lees meer

Toegang tot alle bladen

Lees alle premium gepubliceerde content
direct en overal online.

Bereik onze lezers

Bereik onze lezers doormiddel van het plaatsen van een advertentie.

Volg ons

Altijd op de hoogte van het nieuws uit CLM?

Volg ons op Social Media.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin