Nieuwsberichten

Nieuws 11

Invloed coronacrisis op Belgische chemie- en farmasector

Uit cijfers van sectorfederatie essenscia blijkt dat in 2020 bijna 1.500 nieuwe banen gecreëerd zijn in de Belgische chemie- en farmasector. Dit ondanks de dalende omzet en stagnerende export door de coronacrisis. Essenscia geeft aan dat de omzet van de chemie-,...

Vervoer gevaarlijke stoffen emplacement Waalhaven Zuid hervat

Sinds vorige week kunnen gevaarlijke stoffen weer vervoerd worden op de zes lange sporen van emplacement Waalhaven Zuid. Wegens problemen met de brandveiligheid op het Rotterdamse rangeeremplacement mochten tijdelijk deze goederen niet afgehandeld worden en moest er...

Modal shift haven Antwerpen

Afgelopen week hebben de specialisten van Port of Antwerp, Railport en Infrabel een gemeenschappelijke spoorvisie uitgewerkt voor de haven van Antwerpen. Dit met het oog op de modal shift die Antwerpen wil maken, ofwel: de keuze voor duurzaam goederenvervoer waarbij...

Camera’s op A73 meten vervoer gevaarlijke stoffen

Deze maand meet Rijkswaterstaat met speciale camera’s hoeveel gevaarlijke transporten er op de A73 plaatsvinden. Ook wordt er bijgehouden welke gevaarlijke stoffen er vervoerd worden en hoe vaak de vrachten voorbij komen. De verzamelde gegevens worden onder andere...

Correcties in bijlage II van 62e editie IATA DGR

Graag wijzen wij gebruikers van de 62e editie van de IATA Dangerous Goods Regulations er op dat er enkele wijzigingen en correcties zijn doorgevoerd voor deze editie. De wijzigingen bevinden zich in sectie 2.8.4 (New or Amended Operator Variations) en sectie 4.4...

Chemische Logistiek Magazine Ed. 5

CLM Ed. 5 is nu beschikbaar! In deze editie aandacht voor onder meer de nieuwe versies van het RID en IATA , slimme sensoren voor een veilige werkomgeving en veilig vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. Daarnaast meer informatie over het vervoer van...

Proef gemengd afmeren binnenvaartschepen met gevaarlijke stoffen

Op 5 april 2021 start Port of Rotterdam een proef met het gemengd afmeren van binnenvaartschepen die gevaarlijke stoffen vervoeren. Het gaat hier om de 1- en 2 kegelschepen die dan zonder afstand naast elkaar en naast schepen met ongevaarlijke lading kunnen afmeren....

Knelpunten binnen keten vervoer gevaarlijke stoffen Defensie

Naar aanleiding van diverse voorvallen met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen heeft de Commandant Luchtstrijdkrachten in 2017 onderzoek laten verrichten om tot een veiliger transport te komen. Dit heeft geleidt tot verschillende maatregelen. Echter:...

Onderzoek naar het vervoer van gevaarlijke stoffen op provinciale wegen

Iedere vijf jaar voert de provincie Utrecht een onderzoek uit naar het vervoer van gevaarlijke stoffen over provinciale wegen en gemeentelijke wegen die overgaan in provinciale wegen. Op 13 locaties werden twee weken lang ANPR/ADR camera’s opgehangen waarmee de...

Brieven Inspectie SZW voor informatieverschaffing gevaarlijke stoffen

Heeft u ‘m al ontvangen? De brief van de Inspectie SZW waarin om meer informatie over uw gevaarlijke stoffen gevraagd wordt? Inmiddels zijn meerdere bedrijven benaderd. Doel van de controle is te achterhalen of uw firma over de wettelijke verplichte gevaarlijke...
Nieuws 12
Vervoer gevaarlijke stoffen emplacement Waalhaven Zuid hervat

Vervoer gevaarlijke stoffen emplacement Waalhaven Zuid hervat

Sinds vorige week kunnen gevaarlijke stoffen weer vervoerd worden op de zes lange sporen van emplacement Waalhaven Zuid. Wegens problemen met de brandveiligheid op het Rotterdamse rangeeremplacement mochten tijdelijk deze goederen niet afgehandeld worden en moest er...

Lees meer
Modal shift haven Antwerpen

Modal shift haven Antwerpen

Afgelopen week hebben de specialisten van Port of Antwerp, Railport en Infrabel een gemeenschappelijke spoorvisie uitgewerkt voor de haven van Antwerpen. Dit met het oog op de modal shift die Antwerpen wil maken, ofwel: de keuze voor duurzaam goederenvervoer waarbij...

Lees meer
Camera’s op A73 meten vervoer gevaarlijke stoffen

Camera’s op A73 meten vervoer gevaarlijke stoffen

Deze maand meet Rijkswaterstaat met speciale camera’s hoeveel gevaarlijke transporten er op de A73 plaatsvinden. Ook wordt er bijgehouden welke gevaarlijke stoffen er vervoerd worden en hoe vaak de vrachten voorbij komen. De verzamelde gegevens worden onder andere...

Lees meer
Correcties in bijlage II van 62e editie IATA DGR

Correcties in bijlage II van 62e editie IATA DGR

Graag wijzen wij gebruikers van de 62e editie van de IATA Dangerous Goods Regulations er op dat er enkele wijzigingen en correcties zijn doorgevoerd voor deze editie. De wijzigingen bevinden zich in sectie 2.8.4 (New or Amended Operator Variations) en sectie 4.4...

Lees meer
Chemische Logistiek Magazine Ed. 5

Chemische Logistiek Magazine Ed. 5

CLM Ed. 5 is nu beschikbaar! In deze editie aandacht voor onder meer de nieuwe versies van het RID en IATA , slimme sensoren voor een veilige werkomgeving en veilig vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. Daarnaast meer informatie over het vervoer van...

Lees meer
Knelpunten binnen keten vervoer gevaarlijke stoffen Defensie

Knelpunten binnen keten vervoer gevaarlijke stoffen Defensie

Naar aanleiding van diverse voorvallen met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen heeft de Commandant Luchtstrijdkrachten in 2017 onderzoek laten verrichten om tot een veiliger transport te komen. Dit heeft geleidt tot verschillende maatregelen. Echter:...

Lees meer
Vervallen ADR-certificaten beboet in Vlaanderen

Vervallen ADR-certificaten beboet in Vlaanderen

Sinds 25 januari dit jaar hebben inmiddels 12 landen, waaronder Nederland, multilateraal akkoord 333 ondertekend. Met dit akkoord wordt voor de derde keer de geldigheid van ADR-pasjes verlengd. Dit omdat er lange tijd vanwege corona geen ADR-opleidingen meer plaats...

Lees meer
Belgische chemie-export 50 dagen na Brexit

Belgische chemie-export 50 dagen na Brexit

Chemie en life sciences is met bijna een derde van de totale export de exportkampioen van België. Met de ingang van de Brexit op 1 januari van dit jaar worden transporteurs geconfronteerd met een enorme hoeveelheid aan extra administratieve taken, hogere...

Lees meer

Toegang tot alle bladen

Lees alle premium gepubliceerde content
direct en overal online.

Bereik onze lezers

Bereik onze lezers doormiddel van het plaatsen van een advertentie.

Volg ons

Altijd op de hoogte van het nieuws uit CLM?

Volg ons op Social Media.