Doel van het project ‘Delta Corridor’ is om de Brabantroute te ontlasten qua aantal treinen met gevaarlijke stoffen dat deze route gebruikt. Benodigheden zijn 4 nieuwe buisleidingen tussen Rotterdam, Chemelot en Noordrijn-Westfalen en ruim 1 miljard euro.

Met het verminderen van het aantal treinen met gevaarlijke stoffen over de Brabantroute ontstaan kansen voor woningbouw langs het spoor. Ook biedt het de industrie op Chemelot veilige en duurzame verbindingen met andere industrieclusters en kunnen door het project productieprocessen verduurzaamd worden. De haven van Rotterdam kan zich met de aanleg van de leidingen ontwikkelen tot duurzame energiehaven.

De leidingen zullen worden gebruikt voor het transport van C4-LPG, propeen, waterstof en CO2.

Het gezamenlijk aanleggen van de leidingen in plaats van stuk voor stuk zou een besparing van 365 miljoen euro betekenen.

Kijk op industrielinqs.nl voor meer informatie.