In het Belgisch Staatsblad is het koninklijk besluit van 11 mei 2021 tot wijziging van titel 1 betreffende chemische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk, wat de lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia betreft, gepubliceerd.

De stoffen waarbij de beroepsblootstellingsgrenswaarden aangepast worden zijn:
aniline en homologen, methylchloride, trimethylamine, cumeen, p-toluïdine, isoamylalcohol, fosforoxidechloride, zwaveldioxide, waterstofsulfide, stikstofdioxide, aceton, mangaan en mangaanverbindingen.

Lees verder op werk.belgie.be