Per 1 juli 2021 wordt afwijking 4/2014, betreffende vervoer van klein gevaarlijk afval, vervangen door een nieuwe ad hoc afwijking voor bedrijven en onderaannemers die gevaarlijk afval transporteren. De oude afwijking vervalt. De afwijking geldt voor alle drie de regio’s in België.

Wijzigingen in de regeling betreffen:

  • Het wegvallen van de 1000-punten-regel per ophaalplaats.
  • Flexibiliteit in de keuze van de buitenverpakkingen: kunststofbakken zijn mogelijk tot 0,68m³ volume en metalen ASP-containers zijn toegelaten tot 800 liter.
  • Gelijke regels voor zowel huishoudelijk als voor bedrijfsafval.
  • Meer duidelijkheid met betrekking tot de toe te passen regels (o.a. de 1000-punten-regel per buitenverpakking).
  • Regels toepasbaar tot de eindbestemming.
  • Om Denuo-leden die transport verzorgen, hun transporteurs en onderaannemers toe te laten gebruik te maken van de afwijking, dienen zij op een lijst te worden geplaatst die wordt aangemeld bij de ADR-administraties.

Vanaf 1 juli dient eenieder in België die klein gevaarlijk afval transporteert een kopie van de vergunning aan boord te hebben.

Meer informatie en de vergunning zelf is terug te vinden op denuo.be