In CLM Ed. 4 besteedden wij al aandacht aan de beperkte wijzigingen in het ADN 2021. Op onze website is nu de Engelstalige versie van het ADR 2021 terug vinden:

ADR 2021, Vol. 1 (EN)

ADR 2021, Vol. 2 (EN)

ADR 2021, Correcties

Ook het ADN 2021 is te downloaden op onze site.

Zodra de Nederlandstalige versies van zowel het ADR als het ADN beschikbaar komen zullen wij deze uiteraard ook op onze site opnemen.