Na een haalbaarheidsstudie van de SER Subcommissie Gevaarlijke Stoffen op de Werkplek (SER-GSW) heeft de commissie advies uitgebracht aan minister Karien van Gennip betreffende een nieuwe grenswaarde voor arseen en anorganische arseenverbindingen. Volgens de subcommissie moet de grens verlaagd worden naar 0,28 µg/m3.

Volgens de sector is de streefwaarde haalbaar voor wat poederkoolvliegas. Voor biokoolvliegas en biomassavliegas moet een vervolgonderzoek uitgevoerd worden.

Lees verder op ser.nl

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin