Na een haalbaarheidsstudie van de SER Subcommissie Gevaarlijke Stoffen op de Werkplek (SER-GSW) heeft de commissie advies uitgebracht aan minister Karien van Gennip betreffende een nieuwe grenswaarde voor arseen en anorganische arseenverbindingen. Volgens de subcommissie moet de grens verlaagd worden naar 0,28 µg/m3.

Volgens de sector is de streefwaarde haalbaar voor wat poederkoolvliegas. Voor biokoolvliegas en biomassavliegas moet een vervolgonderzoek uitgevoerd worden.

Lees verder op ser.nl