Nadat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) signalen had ontvangen dat bij de Belgische afvalverwerker Indaver het PFAS-afval onvoldoende juist verwerkt was het sinds oktober vorig jaar niet meer mogelijk om vanuit Nederland afvaltransporten hierheen te sturen.

Inmiddels is na bezwaren vanuit de betrokken afvalbedrijven verder onderzoek verricht en blijkt uit informatie van zowel Indaver als de Belgische autoriteiten dat er wel structureel aan de milieuvergunning en geldende wet- en regelgeving wordt voldaan. Binnen het bedrijf zijn verbetermaatregelen doorgevoerd en de lokale autoriteiten hebben de vergunningen aangescherpt. ILT geeft aan dat transport naar de Belgische afvalverwerker daarom nu weer toegestaan is.

Lees verder op ilent.nl