De Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE) is een regeling in het Arbeidsomstandighedenwet. De ARIE-regeling geldt voor bedrijven die werken met bepaalde hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Als er bij ARIE-bedrijven iets mis gaat, kan dat grote gevolgen hebben voor de gezondheid en veiligheid van werknemers.

Per 1 januari 2023 is de herziene ARIE-regeling van kracht. Dit heeft gevolgen voor bedrijven die al ARIE-plichtig waren én voor bedrijven die door de herziening voor het eerst ARIE-plichtig zijn geworden. De Nederlandse Arbeidsinspectie kan zich voorstellen dat dit de nodige vragen oproept. Veelgestelde vragen beantwoorden ze op hun website: Vraag en antwoord ARIE-regeling.

Tijdens twee informatiebijeenkomsten geeft de Arbeidsinspectie een nadere, praktische toelichting op de herziene ARIE-regeling. Ze onderzoeken samen wat werkt (en wat niet), wat er nodig is om aan de verplichtingen te kunnen voldoen en welke rol de Nederlandse Arbeidsinspectie hierin kan spelen.

Kijk voor de inschrijving hier.