In opdracht van het Vlaams Gewest heeft het Vlaams Kenniscentrum voor Beste Beschikbare Technieken (VITO) een studie over Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor het behandelen van PFAS-verontreinigd bedrijfs- en bemalingswater uitgevoerd. De studie is een veelomvattende analyse die bijdraagt aan het aanpakken van PFAS-vervuiling in Vlaanderen. Deze analyse richt zich op het inventariseren en beoordelen van technieken voor het zuiveren van PFAS-houdend water, waarbij het doel is deze schadelijke stoffen effectief te verwijderen.

Uit de studie zijn vijf milieuvriendelijke methoden naar voren gekomen als de beste beschikbare technieken. Twee van deze methoden worden aanbevolen op basis van de specifieke situatie, mits ze voldoen aan bepaalde voorwaarden. De aanpak in deze studie is gebaseerd op het verwijderen van PFAS door één of een combinatie van technieken toe te passen op vervuild water.

De studie benadrukt dat elke situatie een unieke aanpak vereist voor het kiezen en optimaliseren van de meest effectieve techniek of combinatie daarvan. Dit proces vereist vaak een gedetailleerde analyse van het vervuilde water om een weloverwogen keuze te maken. In sommige gevallen zijn aanvullende laboratorium- of pilotstudies nodig om de geschiktheid en effectiviteit van de geselecteerde methoden verder te bevestigen.

Op basis van de bevindingen worden aanbevelingen gedaan voor milieubeheer, mogelijke subsidies voor ecologische innovaties, en toekomstig onderzoek en technologische vooruitgang. De resultaten en aanbevelingen van deze BBT-studie zullen interactief beschikbaar worden gesteld via het iBBT-platform en worden opgenomen in de BBT-databank voor verdere referentie.

Lees verder op emis.vito.be