Om werknemers beter te beschermen tegen de risico’s van blootstelling aan kankerverwekkende en mutagene stoffen hebben het voorzitterschap van de Raad en het Europees Parlement een voorlopig akkoord bereikt over het actualiseren van de richtlijn carcinogene en mutagene agentia. Reprotoxische stoffen zullen voortaan ook onder de richtlijn gaan vallen. De Raad en het Parlement willen werknemers beter beschermen tegen blootstelling aan acrylonitril, nikkelverbindingen en benzeen. Volgens gegevens van de Commissie worden nl. meer dan 1 miljoen werknemers blootgesteld aan deze stoffen tijdens hun werkzaamheden.

Kijk voor meer informatie op consilium.europa.eu.