Heeft u ‘m al ontvangen? De brief van de Inspectie SZW waarin om meer informatie over uw gevaarlijke stoffen gevraagd wordt? Inmiddels zijn meerdere bedrijven benaderd. Doel van de controle is te achterhalen of uw firma over de wettelijke verplichte gevaarlijke stoffeninventarisatie beschikt.

Bedrijven wordt gevraagd om niet alleen de naam van alle aanwezige gevaarlijke stoffen door te geven, maar ook het CAS-nummer en de hoeveelheid aanwezige stof binnen het bedrijf. Het verzoek is niet heel vreemd gezien het veiliger maken van de chemiebranche, maar dit verzoek vergt nogal wat extra administratieve handelingen.

Meer weten over de brief van de Inspectie SZW? Lees verder op vereniging-ion.nl