Volgens sectorfederatie essenscia is het vastleggen van een tracé voor de toekomstige aanleg van ondergrondse pijpleidingen tussen de haven van Antwerpen, het Albertkanaal en het Duitse Ruhrgebied een absolute noodzaak om de energie- en klimaattransitie te helpen realiseren en de chemie-industrie in Vlaanderen verder te verduurzamen en economisch te verankeren. Zij reageert hierbij op het besluit van de Vlaamse regering om het planningsproces voor de leidingstraat Antwerpen-Ruhr tijdelijk te pauzeren.

De chemiesector maakt graag een doorstart met de leidingstraat en staat open voor constructief overleg met de overheid.

Meer informatie: essenscia.be