Met ingang van 1 januari 2023 zal vakblad Chemische Logistiek Magazine (CLM) geheel online verschijnen. Wegens de steeds verdergaande digitalisatie, het betaalbaar houden van het abonnement en met het oog op het milieu is tot dit besluit gekomen. Chemische Logistiek verschijnt 4x per jaar en is hét tijdschrift voor professionals in Nederland en België die zich bezig houden met het transport en/of de opslag van gevaarlijke stoffen.