De conceptversie van de herziening van de PGS 15 is gereed voor commentaar. Door middel van de openbare commentaarronde kunnen PGS-gebruikers suggesties meegeven vanuit de praktijk voordat de definitieve richtlijn wordt gepubliceerd.

Een aantal wijzigingen ten opzichte van de vigerende PGS 15 versie zijn onder andere:

  • Een meer samenhangende benaderingswijze van praktijksituaties. Hierbij is de combinatie van ontvlambaarheid van stoffen en het daarmee gepaard gaande brandgevaar leidend, eventueel aangevuld met overige gevaarsaspecten;
  • De hoeveelheden die opgeslagen kunnen worden zijn verhoogd, als de WBDBO ook van 60 min naar 90 min gebracht wordt;
  • In de opnieuw gedefinieerde veiligheidsniveaus is de bereikbaarheid voor de brandweer een belangrijk aspect. Dit is leidend, niet of een opslag in- of uitpandig is;
  • De opeenvolgende veiligheidsniveaus vragen, gezien de toenemende risico’s, ook een oplopend maatregelenniveau.

Branchevereniging VNCW dient het commentaar op de PGS 15 graag collectief in.

Lees verder op vncw.nl