Het is nu mogelijk om commentaar te geven op de PGS 6:2023 (Aanwijzingen voor het toepassen van de Seveso-paragraaf in het Bal). Deze versie is een herziening van de PGS uit 2021 welke als doel had de stelselherziening van het Nederlandse omgevingsrecht door te voeren in een richtlijn.

In de nieuwe versie van de PGS zijn een aantal inhoudelijke ontwikkelingen en nieuwe inzichten verwerkt. Belanghebbenden kunnen nu suggesties doorgeven voordat de definitieve richtlijn wordt gepubliceerd. Dit kan via de PGS-website.

Lees verder op publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl