Wegens de toename in het gebruik van lithium batterijen is al geruime de tijd de PGS 37 richtlijn in ontwikkeling. De richtlijn bestaat uit twee onderdelen. De PGS 37-1 is gericht op de veilige opslag van elektriciteit in Energie Opslag Systemen (EOS), de zogenoemde buurtbatterijen. De PGS 37-2 op veilige opslag van grote hoeveelheden lithium batterijen.

Voor de PGS 37-1 is momenteel de commentaarronde geopend. De conceptversie is nu downloadbaar. Op de website van Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen is terug te lezen hoe commentaar ingediend kan worden. Dit kan tot 7 april 2022.

Meer informatie over de commentaarronde is te vinden op publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl