Om initiatieven die voldoende bijdragen aan blijvende versterking van de omgevingsveiligheid in Nederland ten aanzien van industriële activiteiten met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen te ondersteunen heeft het Ministerie een subsidieregeling opgesteld.

De conceptregeling is tijdelijk en geldt voor de periode 2022-2027. Een aanvraag voor subsidie kan verstrekt worden m.b.t. de thema’s veiligheidscultuur, ketenverantwoordelijkheid, duurzaam assetmanagement, transparante sector, veilige bedrijventerreinen en veilige clusters en hoogwaardige kennis.

De regeling is te downloaden op rijksoverheid.nl