Graag wijzen wij gebruikers van de 62e editie van de IATA Dangerous Goods Regulations er op dat er enkele wijzigingen en correcties zijn doorgevoerd voor deze editie. De wijzigingen bevinden zich in sectie 2.8.4 (New or Amended Operator Variations) en sectie 4.4 (Special Provisions).

Speciale bepaling A220 wordt gecorrigeerd om zowel COVID-19 farmaceutische producten als COVID-19 vaccinaties te omvatten. Daarnaast is in bepaling A220 een uitzondering opgenomen voor de toepassing van li-ion batterijen-markeringen en de conformiteitsverklaring op de luchtvrachtbrief voor het verzenden/hergebruiken van COVID-19 geneesmiddelen die op li-ion batterijen draaiende volgapparatuur bevatten.

Alle wijzigingen zijn terug te vinden op de website van IATA.