Het FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft een nieuw discussiedocument gepubliceerd: ‘De impact van cyberaanvallen op de preventie van zware ongevallen’.

Het document is opgesteld door de Afdeling van het toezicht op de chemische risico’s omdat zij aandacht willen vragen voor het feit dat bij preventie van zware ongevallen ook – vanuit de invalshoek procesveiligheid – naar cybersecurity gekeken moet worden. Cyberbedreigingen kunnen de veiligheid van procesinstallaties namelijk op verschillende manieren beïnvloeden (bijvoorbeeld door het verstoren van controle en beveiligingssystemen).

Het is tot 31 augustus mogelijk om opmerkingen aangaande het document door te geven aan de federale overheidsdienst.

Lees verder op werk.belgie.be