Voor iedereen die verplicht is om chemische stoffen te registreren bij de ECHA: de ECHA Guidance on REACH registration is herzien. Dit om de richtlijn beter af te stemmen op EU Verordening 2019/1692 en EU Verordening 2020/1435. Bij eerstgenoemde gaat het om de registratie en het gezamenlijk gebruik van gegevens voor geleidelijk geïntegreerde stoffen waarvan de registratietermijn verlopen is. Bij de 2020-Verordening betreft het de verplichting van bedrijven om hun registratie aan te passen.

Na een overgangsperiode van 10 jaar moet ieder bedrijf dat >1 ton aan chemische stoffen produceert/importeert deze onder REACH laten registreren.

Lees verder op essenscia.be