Met het oog op het grote tekort aan chauffeurs binnen de chemische logistiek heeft ECTA, de European Chemical Transport Association, een werkgroep opgestart om dit probleem aan te pakken. Inmiddels is een follow-up versie van hun ‘position paper’ verschenen, gebaseerd op de huidige actieplannen.

Om de situatie te verbeteren is het volgens ECTA belangrijk dat een ieder binnen de chemische logistiek deze doelstellingen ondersteund. Het beroep van chauffeur moet weer aantrekkelijk gemaakt worden om het transport van gevaarlijke stoffen over de weg mogelijk te houden.

Lees verder op: ecta.com