Het Departement Omgeving (Vlaanderen) heeft een studie laten uitvoeren om een beoordelingskader uit te werken voor een gebiedsgerichte risicobenadering voor ontwikkelingen in de buurt van Seveso-inrichtingen. Op dit moment bestaat er geen bruikbaar beoordelingskader voor de ruimtelijke ordening rondom Seveso-inrichtingen.

Het beoordelingskader is erop gericht om risico’s in de omgeving van Seveso-beddrijven zoveel mogelijk te beperken en beheersen zoals bedoeld in artikel 13 van de Seveso-richtlijnen.

Het eindrapport van de studie is te downloaden op de website van het Departement Omgeving.

Lees verder op omgeving.vlaanderen.be