De dienst Risicobeheersing van de FOD Volksgezondheid heeft een voorstel ingediend om de stoffen Bisphenol S (BPS) en FC-770 als zeer zorgwekkende stof te identificeren binnen REACH. Volgens de dienst is een nauwkeurige identificatie cruciaal voor een correct risicobeheer ervan. Na goedkeuring van het ECHA (Europees Agentschap voor Chemische Stoffen) zijn de stoffen nu opgenomen in de Reach-kandidaatslijst.

BPS wordt gebruikt in de productie van thermisch papier en leerlooimiddelen en FC-770 wordt gebruikt in specifieke industriële installaties. Laatgenoemde is een zogenaamde PFAS-stof.

Meer informatie: health.belgium.be