PGS 6:2021 versie 0.1 ‘Aanwijzingen voor het toepassen van de Seveso-paragraaf in het Bal’ is op 4 maart 2021 goedgekeurd door de PGS-Programmaraad. PGS 6:2021 bevat aanwijzingen voor het toepassen van de Seveso-paragraaf in het Bal en toelichting op de regels zoals die in Seveso III en de daarmee verbonden Nederlandse wet- en regelgeving zijn vastgelegd en betrekking hebben op de verplichtingen voor Seveso-inrichtingen. De nieuwe PGS6 is alvast voorbereid, maar is feitelijk pas van toepassing per 2022.

https://publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/PGS6.html