Rob Bussing, senior-inspecteur Gevaarlijke Stoffen Luchtvaart bij ILT, houdt in zijn functie toezicht op het vervoer van gevaarlijke stoffen. Hieronder vallen ook lithiumbatterijen. Steeds vaker treffen hij en zijn collega’s losse batterijen aan in e-commerce zendingen. Ondanks dat het niet toegestaan is om losse li-ion batterijen in e-commerce zendingen via de lucht te verzenden. Er is daarom een specifiek onderzoek gestart naar de omvang van de risico’s van lithiumbatterijen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de Douane op Schiphol.

In vliegtuigen is halon het meest gebruikte blusmiddel. Uit tests blijkt dat halon een brand met lithiumbatterijen niet kan bestrijden. Het is dan ook belangrijk dat een zending voldoet aan de regelgeving voor het veilig vervoeren van gevaarlijke stoffen door de lucht.

Normaliter wordt bij een overtreding de afzender verantwoordelijk gehouden voor de hele verzending. Bussing kiest echter voor een nieuwe aanpak. Luchtvaartmaatschappijen worden aangesproken op hun verantwoordelijkheden in de regelgeving en moeten vervolgens aangeven wat ze in de toekomst zullen doen om dit soort overtredingen te voorkomen (incl. herstelverplichting). Volgens Bussing leidt de nieuwe aanpak tot mooie resultaten.

Het gehele artikel is terug te vinden op ilent.nl