Het Gerechtshof in Arnhem oordeelt dat chemiebedrijf Elementis (voorheen Servo) zeven jaar geleden wel degelijk een gevaar voor haar omgeving en werknemers was. Het bedrijf wordt veroordeeld tot een geldboete van 180.000 euro en de toenmalige directeur krijgt een taakstraf van 60 uur opgelegd.

Elementis is producent van chemische stoffen en valt in de categorie risicovolle bedrijven. Eind 2013 brak er brand uit bij het bedrijf na een explosie in een reactor met ethyleenoxide. Er vielen geen slachtoffers. Wel bleek uit onderzoek dat Elementis niet aan alle veiligheidsvoorschriften voldeed.

De oorzaak van het ongeluk bleken een aantal bouten in de installatie die onvoldoende aangedraaid waren. Daarnaast werd gewerkt met een mengsel tussen ethyleenoxide en stikstof waarbij de verhouding explosief was.

Lees meer over deze zaak op tubantia.nl