Afgelopen week heeft het CBR opleiders van gevaarlijke stoffen een brief gestuurd omtrent de geldigheid van certificaten en verklaringen voor gevaarlijke stoffen. Hierin wordt aangegeven dat het ministerie heeft laten weten dat zij alle actuele multilaterale overeenkomsten m.b.t. verlenging van geldigheidsduur van certificaten voor gevaarlijke stoffen (ADR, ADN en Veiligheidsadviseur) heeft ondertekend.

Alle ADR, ADN en Veiligheidsadviseur-certificaten waarvan de geldigheid is afgelopen, of welke tussen 1 maart en 1 september 2021 aflopen, blijven in verband met het coronavirus nu geldig tot 30 september 2021.

De volledige brief van het CBR is terug te vinden op de website van VVA.