In Noord-Nederland zijn er 77 bedrijven die met (veel) gevaarlijke stoffen werken en die onder het Brzo en/of de RIE-4 vallen. Om te controleren of deze bedrijven er alles aan doen om ongelukken met gevaarlijke stoffen te voorkomen worden zij gecontroleerd door de Nederlandse Arbeidsinspectie, de veiligheidsregio, de waterbeheerder en de Brzo-Omgevingsdienst.

Op 3 oktober werden in Groningen, Friesland en Drenthe onaangekondigd 13 bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken gecontroleerd. Er werden 5 lichte overtredingen en geen zware overtredingen geconstateerd. Over het algemeen reageerden de bedrijven goed op de onaangekondigde inspecties en kreeg het inspectieteam alle medewerking bij hun controle.

Lees verder op: od-groningen.nl