Zodra de Omgevingswet in werking treedt zal ook de regeling voor nadeelcompensatie uit de Awb (Algemene wet bestuursrecht) in werking treden. Een handreiking voor deze compensatie is nu beschikbaar via de website van het Informatiepunt Leefomgeving.

In de handreiking wordt ingegaan op onder meer de verschillen met het huidige recht (planschade), inhoudelijke aspecten van schade en schadevergoeding, de procedure die doorlopen moet worden bij schadevergoeding en rechtsbescherming en het overgangsrecht.

Meer informatie is te vinden op iplo.nl