De Europese Commissie vraagt eenieder die te maken krijgt met de gevolgen van de herziening van de CLP-verordening deel te nemen aan hun openbare raadpleging. Dit kan door middel van het invullen van een online vragenlijst. Met deze raadpleging wil de Commissie standpunten van verschillende belanghebbenden en burgers verzamelen. De herziening van de CLP-verordening (Verordening (EG) nr. 1271/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels) heeft als doel het veilige gebruik van chemische stoffen in de EU te verbeteren en bestaande CLP-regels te vereenvoudigen.

Het is nog tot 15 november mogelijk om de vragenlijst in te vullen op ec.europa.eu