Per 9 februari is een belangrijke wijziging doorgevoerd in de Beleidsregels boeteoplegging Arbowetgeving met betrekking tot boetes voor het werken met gevaarlijke stoffen. De boetes zijn hierbij verhoogd.

Indien een bedrijf wel een RIE heeft, maar het ‘gevaarlijke stoffendeel’ ontbreekt, dan wordt normaal een waarschuwing gegeven. Per 9 februari is dit omgezet naar een boete in de 5e categorie á €5.000. Hetzelfde geldt voor het niet voldoen aan bepalingen uit andere leden van artikel 4.2 leden 1 t/m 5 van het Arbobesluit. Ook blijkt dat meerdere bedrijven inmiddels uitvoerig gecontroleerd zijn op het gebied van gevaarlijke stoffen. Hierbij werden eisen gesteld die in de ogen van de betreffende bedrijven niet nodig zijn.

Lees verder op kvgo.nl