Volgens de provincie Noord-Brabant en burgemeesters van diverse Brabantse steden worden er al jaren meer gevaarlijke stoffen over de Brabantroute vervoerd dan is toegestaan. Om de veiligheid op het spoort te waarborgen moeten volgens hen treinen met gevaarlijke stoffen omgeleid worden. Staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat laat (nogmaals) weten dat zij niet van plan is om dit te doen. Volgens haar maakt internationale wetgeving het onmogelijk om een routeringsbesluit te nemen waarbij vervoer over bepaalde trajecten verboden wordt. Uit een juridisch onderzoek van de provincie Zuid-Holland blijkt dat dit wel mogelijk is.

Heijen geeft aan dat destijds de zogeheten ‘risicoplafonds’ voor de hoeveelheid gevaarlijke stoffen die vervoerd mogen worden zonder dat het risico op een ongeluk te groot wordt te laag ingeschat zijn voor de Brabantroute. Ze erkent dat de huidige wetgeving niet genoeg werkt en geeft aan in 2025 met een ‘robuust basisnet’ te komen om dit te verbeteren.

Lees verder op nt.nl