De ILT-brede risicoanalyse (IBRA) van 2022 is gepubliceerd. Hier komt ook het onderwerp ‘Transport gevaarlijke stoffen’ aan bod (pagina 155). De jaarlijkse IBRA schat de kans en omvang van maatschappelijke schade op alle toezichtterreinen van de inspectie in en wordt door ILT gebruikt om risicogericht te werken.

In de publicatie wordt stilgestaan bij verschillende ongewenste gebeurtenissen met betrekking tot het vrijkomen van gevaarlijke stoffen per transportmodaliteit.

De IBRA is te downloaden via de website van Rijksoverheid: rijksoverheid.nl