De mainport Rotterdam is het grootste industriële complex van Nederland en is van grote maatschappelijke en economische betekenis. Met het uitbrengen van de Staat van mainport Rotterdam 2021 brengt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor het eerst informatie over risico’s en uitstoot bij elkaar in kaart.

De drie hoofdonderwerpen van de Staat zijn:
– logistieke veiligheid;
– externe veiligheid;
– luchtkwaliteit

Gekeken naar de periode 2017-2019 waren er jaarlijks gemiddeld zo’n 115 scheepsongevallen bij het transport met zee- en binnenvaartschepen in het havengebied. In de mainport gebeurden gemiddeld 26 ongevallen met gevaarlijke stoffen in bulk. Voor wat de luchtkwaliteit betreft: 50% van de landelijke emissie van zwavel vond plaats bij bedrijven in de mainport.

In de Staat worden verschillende aanbevelingen voor veiliger transport benoemd.

Lees meer over de Staat op de site van ILT. De Staat van Mainport Rotterdam zelf is hier te downloaden.