Na klachten over postpakketten met gevaarlijke stoffen bezocht de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) deze week een webshop in chemicaliën in Noord-Holland. Tijdens de inspectie bleken gevaarlijke stoffen niet correct verpakt te zijn en ontbraken de noodzakelijke etiketten op de verpakkingen. Daarnaast bleek de LQ-indicatie niet waar te zijn, heeft het bedrijf geen verplichte ADR veiligheidsadviseur en is het personeel niet voldoende opgeleid om gevaarlijke stoffen over de weg te vervoeren.

Tijdens de inspectie bleek ook een leverancier die gevaarlijke stoffen kwam afleveren de zaken niet op orde te hebben.

Tegen zowel de webshop als de leverancier wordt een proces-verbaal opgemaakt.

Lees verder op ilent.nl