Naar aanleiding van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid ziet Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) drie verbeterpunten voor de veiligheid op het spoor:
1) samenwerking binnen de chemiesector;
2) passeren overwegen met bijzonder voertuig;
3) instructies bij oversteek overwegen in uitzonderlijke situaties.

Jaarlijks brengt ILT verslag uit van de ontwikkelingen die gericht zijn op het verkleinen van spoorwegongevallen.

Lees meer over de verbeterpunten op ilent.nl