Naar aanleiding van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid ziet Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) drie verbeterpunten voor de veiligheid op het spoor:
1) samenwerking binnen de chemiesector;
2) passeren overwegen met bijzonder voertuig;
3) instructies bij oversteek overwegen in uitzonderlijke situaties.

Jaarlijks brengt ILT verslag uit van de ontwikkelingen die gericht zijn op het verkleinen van spoorwegongevallen.

Lees meer over de verbeterpunten op ilent.nl

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin