De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft de eerste versie van haar inspectie-instrument ‘Vermijden van ontstekingsbronnen’ (CRC/SIT/026-N) gepubliceerd. Het inspectie-instrument werd ontwikkeld om na te gaan of Seveso-ondernemingen de nodige maatregelen hebben genomen om de ontsteking van explosieve atmosferen te voorkomen.

Het instrument beperkt zich tot explosieve atmosferen die kunnen optreden tijdens de normale werking van de installaties ten gevolge van de aanwezigheid van gassen, dampen of nevels. In het document wordt ingegaan op de verschillende gevarenzones, de aanwezigheid van vast opgestelde arbeidsmiddelen in gevarenzones en het beheren van verplaatsbare ontstekingsbronnen.

Het inspectie-instrument is te downloaden op de website van het FOD.

Lees verder op werk.belgie.be