Met het oog op de gevaren van het werken met gevaarlijke stoffen heeft de Inspectie SZW voor 2022 het programma ‘Bedrijven met gevaarlijke stoffen’ opgesteld. Hoofddoel van het programma is dat bedrijven de risico’s van gevaarlijke stoffen zodanig beheersen dat er geen zware ongevallen meer optreden en werknemers ten gevolge van blootstelling aan gevaarlijke stoffen, biologische agentia en ioniserende straling geen gezondheidsschade oplopen.

Enkele activiteiten die geformuleerd zijn om deze doelen te behalen zijn:
– het uitvoeren van ongeveer 1200 inspecties op het gebied van chronische blootstelling gevaarlijke stoffen (zoals dieselmotoremissie, lasrook), waarvan 180 bij Brzo-bedrijven;
– overeenkomstig de toezeggingen aan de Tweede Kamer deelnemen aan minimaal 90% van de geplande gezamenlijke inspecties in Brzo+-verband;
– op basis van de resultaten van een enquête onder bedrijfsartsen (2021) inzetten op gezamenlijke interventies om aandacht voor blootstelling aan gevaarlijke stoffen te verbeteren.

Lees verder op inspectieszw.nl