Dat de corona crisis ook zijn uitwerking heeft op de invoering van de Omgevingswet in Nederland viel te verwachten. En dat blijkt nu ook waarheid te worden. ‘Ik zal na overleg met de bestuurlijke partners met een voorstel voor een nieuwe inwerkingtredingsdatum komen,’ schrijft minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) op 1 April aan de Tweede Kamer. 

De minister blaast daarmee de invoering op 1 januari 2021 af vanwege het coronavirus. De aanpak van het kabinet zou te ‘diep ingrijpen’ op het dagelijks leven om het project door te zetten. ‘De verwachting is dat de coronamaatregelen ook effect hebben op de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet,’ schrijft de Minister in de uitstelbrief.

Eerdere pogingen om de wet in te voeren in 2018 en 2019, gingen ook al niet door. Hoewel Van Veldhoven nog geen nieuwe datum noemt, denk ze dat uitstel niet tot afstel zal leiden. ‘Het gaat niet over de vraag of het stelsel in werking treedt, maar wanneer. Ik zie nog steeds grote bereidheid in het land bij alle partners om de Omgevingswet in te voeren.’  Het een en ander heeft onder meer te maken met de ICT toepassingen die gereed zouden moeten zijn en waarvan de planning enigszins twijfelachtig zijn. Hoewel de Eerste Kamer al akkoord was met de wet betekent dus verder uitstel. Een nieuwe invoeringsdatum voor de invoering van de Omgevingswet is er dus nog niet. Dit betekent dat de aanvraag omgevingsvergunning nog wel even op de huidige manier gaat.