Er is een herziene versie van de ISO 16495 beschikbaar. Deze norm gaat in op de informatie die nodig is voor het testen van het ontwerptype van verpakkingen, IBC’s en grote verpakkingen waarin gevaarlijke goederen vervoerd worden.

De ISO 16495:2022 norm is te verkrijgen via de NBN Shop.

Lees verder op: ibebvi.be