Vandaag heeft de Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT) haar jaarverslag van 2023 gepubliceerd. In dit verslag kwam uiteraard ook het vervoer van gevaarlijke stoffen aan bod. Punten aangaande dit onderwerp waren onder meer:

  • De ILT heeft in 2023 meerdere signalen afgegeven over mogelijke risico’s bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. Bijvoorbeeld over de risico’s van onvoldoende functionerende breekkoppelingen bij het laden en lossen van tankschepen in de binnenvaart. Een breekkoppeling is een beveiligingsmechanisme dat automatisch de stroom van vloeibaar aardgas stopt bij een gebroken koppeling. De werking van de breekkoppeling was maar op een deel van de koppeling gericht, waardoor het risico ontstond dat er gevaarlijke stoffen konden vrijkomen. De ILT heeft de sector hiervoor gewaarschuwd met een zogenaamd sectorsignaal.
  • De ILT werkt samen met toezicht- en handhavingspartners in het buitenland, vooral binnen Europa. Voor het toezicht op het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn in 2023 verschillende activiteiten uitgevoerd om de internationale samenwerking te verbeteren. Zo heeft de ILT contact gelegd met Belgische collega’s in de voorbereiding op nieuwe Europese regelgeving voor varend ontgassen in de binnenvaart. De inspectie wil graag met hen kunnen samenwerken in de handhaving in zowel de havens van Rotterdam en Antwerpen.
  • Bij het tegengaan van illegaal varend ontgassen in de binnenvaart, speelt de ILT actief in op de belangen en observaties van omwonenden. Zo hebben omwoners bij de Nieuwe Merwede instructies gekregen over hoe zij varend ontgassen kunnen herkennen vanaf de wal.
  • Na succesvolle pilots in 2022 heeft de ILT in 2023 een nieuwe vorm van inspectie in haar toolbox opgenomen. Het gaat om het inspecteren van de bovenkant van ketelwagens op het spoor met drones. De pilot ‘autonome drone’, voor het tegengaan van varend ontgassen, is voorspoedig verlopen. Inmiddels is de ILT van plan om in 2024 3 mobiele sets autonome drones aan te schaffen.
  • Naar aanleiding van een audit bij een vuller van spuitbussen heeft de ILT onderzoek uitgevoerd bij andere vullers. De conclusie was dat het grootse deel van deze bedrijven de spuitbussen niet volgens de wet produceert. De ILT heeft besloten om dit neer te leggen bij de branchevereniging (NAV). De bedrijven hebben tot 1 maart 2024 de tijd gehad om volgens de wet te gaan produceren. De ILT blijft de ontwikkelingen goed in de gaten houden.
  • Met het oog op de energietransitie hebben brandweer en bedrijfsleven presentaties gegeven aan de ILT. Het doel ervan was een beter inzicht te krijgen in de ontwikkelingen, de risico’s van de diverse soorten ammoniakvervoer en de ruimtelijke effecten van dit transport.
  • De ILT heeft in 2023 extra aandacht besteed aan het vervoer van lithiumbatterijen in de luchtvaart, de scheepvaart en over de weg. Naar aanleiding van de brand op de Fremantle Highway en de bergingsoperatie van dit schip heeft de inspectie extra aandacht geschonken aan de risico’s van het vervoer van elektrische auto’s en lithiumbatterijen per schip en over de weg. Ook is de ILT gestart met inspecties naar het vervoer van lithiumbatterijen door luchtvaartpassagiers in de handbagage en in de ruimbagage.
  • In Nederland ligt er ongeveer 18 duizend kilometer aan leidingen waarin gevaarlijke stoffen onder druk worden getransporteerd. Zoals aardgas, olie, brandbare en giftige stoffen. Buisleidingen die niet in gebruik zijn, moeten op een goede manier worden beheerd of eventueel worden verwijderd. In 2023 heeft de ILT hier actief toezicht op gehouden. Het is wettelijk verplicht om buiten gebruik gestelde buisleidingen te melden en te voldoen aan eisen met betrekking tot zakelijke rechten. Maar ook aan eisen vanuit andere wettelijke regelingen, vergunningen en verordeningen. In 2023 heeft de ILT bij 12 exploitanten geïnspecteerd of zij voldeden aan de eisen van het BEVB. Gebleken is dat de buisleidingexploitanten de tijdelijk buiten gebruik gestelde leidingen vaak goed beheren.

Lees verder op ilent.nl