Vanwege het negatieve effect van fluor op milieu en gezondheid staat het gebruik van fluorhoudend blusschuim al meerdere jaren ter discussie. Een schuimtransitie heeft ingrijpende gevolgen voor de totale veiligheidsbedrijfsvoering en kan kostbaar worden. Juridische kaders zijn van belang.

Kees Kappetijn (Kappetijn Safety Specialists) geeft 10 thema’s waarbij een bedrijf het bevoegd gezag om helderheid mag vragen.

Een artikel van de hand van Michel de Boer (Saval) over de gevolgen van het verbod op fluorhoudend blusschuim is terug te vinden in Chemische Logistiek Magazine Editie 9.

Meer informatie over de thema’s die Kappetijn aanstipt is te vinden op brandveilig.com