De Tweede Kamer is geïnformeerd over de uitvoering van de motie van Tweede Kamerlid Van Esch. De motie betreft het invoeren van een landelijk toetsingskader om plannen van bedrijven te controleren en zo emissies van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) te verminderen. Van Esch wil zo bevoegde gezagen meer houvast bieden om ZZS-plannen van bedrijven te beoordelen.

Lees verder op rijksoverheid.nl