Tijdens het maritiem overleg ‘Algemeen overleg Scheepvaart’ van de Tweede Kamer is het onderwerp ‘varend ontgassen’ aan bod gekomen. Minister Barbara Visser (Infrastructuur & Waterstaat) heeft hierbij Kamervragen van SP en JA21 beantwoord.

De minister geeft aan zich hard te zullen maken voor de vergunningen van de (mobiele) ontgassingsinstallaties, om tafel te willen gaan met de verladende industrie om ontgassingen te voorkomen en internationale politieke druk te zetten op de drie landen die het CDNI-verdrag nog moeten ratificeren.

Lees verder op binnenvaart.nl