Acht zeer zorgwekkende stoffen zijn op 8 juli jl. toegevoegd aan de REACH kandidaatlijst. Zodra deze SVHC-stoffen geautoriseerd zijn dienen producenten en invoerders van de betreffende stoffen/mengsels aan diverse wettelijke verplichtingen te voldoen. Wanneer een kandidaatstof in meer dan 0,1 gewichtsprocent aanwezig is een voorwerp dient de producent/invoerder dit te vermelden binnen de waardeketen en aan ECHA.

De stoffen die zijn toegevoegd aan de kandidaatlijst zijn:

 • 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde and its individual stereoisomers
 • Orthoboric acid, sodium salt
 • 2,2-bis(bromomethyl)propane1,3-diol (BMP);
  2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromo derivative/3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)-1-propanol (TBNPA);
  2,3-dibromo-1-propanol (2,3-DBPA)
 • Glutaral
 • Medium-chain chlorinated paraffins (MCCP)
  (UVCB substances consisting of more than or equal to 80% linear chloroalkanes with carbon chain lengths within the range from C14 to C17)
 • Phenol, alkylation products (mainly in para position) with C12-rich branched alkyl chains from oligomerisation, covering any individual isomers and/ or combinations thereof (PDDP)
 • 1,4-dioxane
 • 4,4′-(1-methylpropylidene)bisphenol

Meer informatie is te vinden op essenscia.be