Voor zowel leden als niet-leden geeft VSI (Verenigde Sprinkler Industrie, onderdeel van Federatie Veilig Nederland) op 5 oktober een webinar over de transitie naar fluorvrij schuim. Het webinar is bedoeld voor iedereen die met deze transitie te maken krijgt.

Door de nieuwe wetgeving moet het gebruik van PFAS steeds verder teruggedrongen worden. Dit heeft directe gevolgen voor de nu in gebruik zijnde blussystemen.

Tijdens het webinar wordt de impact van het verbod op het gebruik van fluorhoudend schuim besproken. Ook wordt stilgestaan bij de rol van de deelnemer als gesprekspartner voor de eindklant en de basiskennis om een optimale oplossing te kunnen bieden.

Meer informatie: sprinkler.nl