Naar aanleiding van diverse voorvallen met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen heeft de Commandant Luchtstrijdkrachten in 2017 onderzoek laten verrichten om tot een veiliger transport te komen. Dit heeft geleidt tot verschillende maatregelen. Echter: een deel van deze maatregelen is in 2021 nog steeds niet uitgevoerd aldus de Inspectie Veiligheid Defensie. Dit concluderen zij in hun rapport ‘Veilig over land en door de lucht’: een onderzoek naar maatregelen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door Defensie.

In het rapport komt onder meer naar voren dat al zouden alle maatregelen uitgevoerd zijn, dit nog steeds geen garantie is voor het veilig vervoeren van gevaarlijke stoffen door Defensie. Er zijn diverse knelpunten. Een deel hiervan is te wijten aan een structureel opleidingstekort bij Defensie op het gebied van vervoer van gevaarlijke stoffen.

Het volledige rapport ‘Veilig over land en door de lucht’ is terug te vinden op onze website.

Meer informatie over het onderzoek wordt geboden op de IVD-website.