Uit het Meerjarenplan 2022-2026 van het ILT komt naar voren dat het aantal fysieke wegcontroles de komende jaren waarschijnlijk niet zal toenemen. De inspectie wil de pakkans juist vergroten door het verhogen van digitale bedrijfsinspecties. Ondernemersorganisatie TLN vindt dit onwenselijk. Volgens hen wordt de naleving op wet- en regelgeving zo wel verhoogd, maar geldt dit alleen voor Nederlandse vervoerders. De digitale controle geldt namelijk niet voor transportbedrijven die buiten Nederland gevestigd zijn.

Lees verder op ttm.nl