Op 27 juni is in het bijzijn van minister van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Karien van Gennip het Landelijk expertisecentrum stoffengerelateerde beroepsziekten (Lexces) officieel gestart. Het expertisecentrum bundelt kennis en expertise op het gebied van gevaarlijke stoffen en gezondheidsrisico’s om zo actief bij te dragen aan de preventie en beoordeling van stoffengerelateerde beroepsziekten.

Het Lexces is een samenwerking tussen het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Universiteit Utrecht, het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen (NKAL), Polikliniek Mens en Arbeid (PMA – Amsterdam UMC, locatie AMC), het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het centrum gaat onder meer aan de slag met de voorbereidingen voor de regeling Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB) welke op 1 januari 2023 in zal gaan.

Kijk voor meer informatie op lexces.nl